Aké pobyty je možné objednať

V letnej a zimnej sezóne sa obvykle realizujú pobyty na aspoň 7 nocí.

Mimo sezóny môžete využiť aj možnosť kratších pobytov, prípadne víkendový pobyt (4 noci)

 

Minimálna vyťaženosť objektu je minimálny počet lôžok, za ktoré musí zákazník zaplatiť plnú cenu. Za každé ďalšie obsadené lôžko sa platí podľa aktuálnej ceny.

 

Rezervácia pobytu

Rezerváciu je možné zrealizovať prostredníctvom internetového rezarvačného formulára alebo telefonicky. Spojte sa s nami a rezervujte si pobyt s určením:

- presného termínu Vášho pobytu

- presného počtu osôb

Najneskôr do dvoch precovných dní Vás budeme kontaktovať, aby sme s Vami dohodli presné podmienky nástupu na pobyt ako aj spôsob platby.

 

Ako postupovať po potvrdení rezervácie - preddavok

Po potvrdení rezervácie platíte preddavok vo výške 65% z celkovej ceny.

Preddavok je potrebné uhradiť do dvoch pracovných dní. Pozor! Platba poštou alebo bankovým prevodom k nám do dvoch dní nemusí prísť aj keď ste ju včas zrealizovali. Aby sa nestalo, že rezerváciu kvôli nedorozumeniu zrušíme, nezabudnite nám hneď odfaxovať kópiu dokladu o zaplatení - iba na základe nej vieme, že preddavok je už na ceste a vaša rezervácia platí. Na faxe uveďte svoje meno alebo číslo objednávky, podľa neho budeme vedieť vašu platbu hneď identifikovať.

Hneď po obdržaní dokladu o zaplatení preddavku Vám vystavujeme a posielame Ubytovací poukaz, v ktorom sú všetky údaje potrebné k nástupu na pobyt.

Zvyšok ceny uhradíte na mieste pobytu priamo majiteľovi ubytovacieho zariadenia.

 

Platenie preddavku zo Slovenska

Vkladom na účet alebo bankovým prevodom na náš účet v mBank

číslo účtu 520700-4202846125/8360

ako variabilný symbol uveďte číslo objednávky

 

Platba z ostatných krajín

bankovým prevodom na náš slovenský účet

číslo účtu (IBAN): SK28 8360 5207 0042 0284 6125

názov banky: BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBank

SWIFT: BREXSKBX

 

 

Stornovanie pobytu

Svojim klientom ponúkame možnosť v nevyhnutnom prípade zaplatený pobyt zrušiť. Vďaka systému storno poplatkov podrobne rozpísaných na vašom Ubytovacom poukaze Vám v prípade zrušenia pobytu obvykle môžeme vrátiť časť preddavku, ktorý ste už zaplatili. Výška storno poplatku je závislá od toho, ako dlho pred začiatkom pobytu nahlásite jeho zrušenie:

 

 60 a viac dní pred nástupom na pobyt  30%  celkovej ceny pobytu
 60 - 31 dní pred nástupom na pobyt  40%  celkovej ceny pobytu
 30 - 11 dní pred nástupom na pobyt  50%  celkovej ceny pobytu
 10 a menej dní pred nástupom na pobyt  65%  celkovej ceny pobytu

 

Zmena počtu osôb nastupujúcich na pobyt

Ubytovací poukaz je vystavený na presný počet osôb. Počet osôb uvedený na Ubytovacom poukaze je možné prekročiť len po vzájomnej dohode. V žiadnom prípade však nie je možné, aby došlo k prekročeniu celkovej ubytovacej kapacity zariadenia. Ak na pobyt bez nášho súhlasu nastúpi počet osôb presahujúci celkovú kapacitu objektu, alebo vyšší počet osôb ako je uvedený na ubytovacom poukaze, ubytovateľ je oprávnený zákazníka neubytovať. Zakázané je aj svojvoľné zvýšenie počtu osôb počas pobytu.

 

Nástup na pobyt

Nástup na pobyt je spravidla od 14:00 do 16:00 hod., ukončenie pobytu do 10:00 hod. Niekoľko dní pred nástupom na pobyt sa telefonicky spojte s ubytovateľom a dohodnite sa na presnom čase nástupu.

Iný čas nástupu na pobyt je nutné dohodnúť s ubytovateľom.

Nedodržanie dohodnutého nástupu na pobyt je považované za stornovanie pobytu zo strany klienta.

 

Poškodenie ubytovacieho zariadenia

Zákazník je zodpovedný za to, že po uskutočnení pobytu odovzdá ubytovacie zariadenie bez poškodenia. Pre prípad, že počas pobytu dôjde k poškodeniu ubytovacieho zariadenia, má ubytovateľ právo vybrať na začiatku pobytu kauciu, ktorá vám bude v prípade bezproblémového priebehu pobytu pri odovzdaní objektu v plnej výške vrátená.

V prípade spôsobenia väčšej škody ako je zaplatená kaucia, bude úhrada tejto škody dohodnutá individuálne.